Aanbesteding radiologische dienstverlening

In opdracht van Bevolkingsonderzoek Noord hebben wij in 2021 een Europese aanbesteding begeleid van radiologische dienstverlening. De gecontracteerde radiologen beoordelen de mammografische foto’s die in het kader van het landelijke programma bevolkingsonderzoek borstkanker worden gemaakt. Tevens verzorgen zij de voor- en nabesprekingen met laboranten.

Wij ondersteunden de marktconsultatie en stelden de aanbestedingsstrategie op. Daarna hebben we het gehele proces begeleid (binnen het SAS-regime), tot en met het sluiten van de contracten met de winnende inschrijvers.

Significant Synergy is sinds 2007 al betrokken bij het aanbesteden van radiologische dienstverlening voor meerdere regio’s (en rechtsvoorgangers). En heeft door het inbrengen van haar inkoopexpertise ook bijgedragen aan de doorgevoerde digitalisering in het huidige beoordelingsproces.

Bevolkingsonderzoek nederland

Bevolkingsonderzoek borstkanker | RIVM