Aanbesteding van de nieuwe Utrechtse OV-concessies

De provincie Utrecht heeft de OV-concessies voor Utrecht Binnen (stad Utrecht) en Utrecht Buiten (westelijke en oostelijke deel van de provincie) verleend aan de vervoerders Transdev en Keolis. Vanaf december 2025 tot eind 2035 zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionale openbaar vervoer per tram en bus. Vijf vervoerders dongen mee naar de concessies, maar Transdev en Keolis werden als beste beoordeeld. Ze gaan onder de merknaam U-OV opereren en zullen gezamenlijk de Utrechtse reizigers bedienen.

Een mooie bijdrage van Significant Synergy

Significant heeft samen met Goudappel een belangrijke bijdrage geleverd aan deze aanbesteding. Vanaf eind 2020 hebben wij aan dit project gewerkt. Door de ligging van ons kantoor, dat gevestigd is in het centrum van Leidsche Rijn, met uitzicht op het OV-knooppunt Leidsche Rijn met een trein- en busstation, voelden wij ons nog meer betrokken bij dit project.

Grondige voorbereiding door pandemie

De opdracht begon middenin een van de lockdowns tijdens de coronapandemie. Initieel was het doel om de concessies in december 2023 te laten starten, maar door de pandemie en de financiële impact op het openbaar vervoer is er landelijk tussen de OV-autoriteiten een nieuwe aanbestedingskalender afgesproken. Hierdoor ontstond er twee jaar extra voorbereidingstijd, die goed werd benut met grondige beleidsvoorbereiding en intensieve participatie onder gemeenten, OV-autoriteiten, belangenorganisaties, scholen, werkgevers en vervoersbedrijven. In mei 2022 was de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten (NvU) en het OV-netwerkperspectief 2025-2040 door de Provinciale Staten.

Voorbereiding aanbesteding

Na de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten (NvU) door Provinciale Staten in mei 2022 volgde later dit jaar de goedkeuring van het ontwerp Programma van Eisen (PvE) door Gedeputeerde Staten. Dit PvE werd wederom via een inspraakprocedure voorgelegd aan diverse belanghebbenden. Gelijk tijdig is gestart de voorbereidingen van de aanbestedingsstukken onder het projectleiderschap van collega Bart de Haan van Significant Synergy.

Transitie naar Zero Emissie

Om de overgang naar Zero Emissie mogelijk te maken, moet er door vervoerders fors geïnvesteerd worden in het busmaterieel. De provincie voorziet in de concessiebeschikking daarom in een regeling die vervoerders in staat stellen deze kosten af te schrijven over een langere termijn en garanties bieden voor beschikbaarheid van het materieel. In juni 2023 keurden de Provinciale Staten deze afwijking van het financieringsbeleid goed, waarna de Gedeputeerde Staten de aanbestedingsstukken konden vaststellen. Met deze besluitvorming kon de aanbesteding op 4 juli 2023 van start.

Intensieve periode

De aanbesteding die hierop volgde was intensief, door de onder andere meer dan 900 beantwoorde vragen. Op 21 februari 2024 sloot de aanbesteding met inschrijvingen van alle op de Nederlandse OV-markt actieve vervoerders. Hierop volgende de beoordelingsfase onder begeleiding van een team van collega’s van Significant Synergy en Goudappel.

Persmoment

Afgelopen dinsdag 11 juni heeft het college van de Gedeputeerde Staten het gunningsadvies overgenomen en de concessies verleend aan Transdev en Keolis. Hierna informeerde gedeputeerde Mobiliteit André van Schie alle inschrijvers over het gunningsbesluit, gevolgd door een persmoment met de gedeputeerde en de CEO’s van de winnende inschrijvers. De dag werd afgesloten met een toast!

Wij, van Significant Synergy, zijn trots op de samenwerking en onze bijdrage binnen dit project. Dit toont aan dat er altijd meer zit in samenwerking!

Ook in de media wordt dit nieuws breed gedeeld: