Evaluatie subsidieregeling sportaccommodaties

algemeen - sport

Minister Helder neemt een groot deel van de aanbevelingen van Significant over die wij hebben gedaan in onze evaluatie van de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (directie Sport).

Het ministerie van VWS heeft Significant gevraagd om onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van twee regelingen, namelijk de subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en de specifieke uitkering Stimulering sport (SPUK Sport).

De BOSA is bedoeld voor amateursportorganisaties en de SPUK Sport is voor gemeenten. De regelingen bestaan sinds 2019 en hebben als doel om de bouw, onderhoud en exploitatie van goede amateursportfaciliteiten te stimuleren. De BOSA heeft ook aanvullende doelstellingen op het gebied van verduurzaming, toegankelijkheid en veiligheidsbeleving.

Doel van deze evaluatie is enerzijds om inzicht te bieden in de huidige werking van de instrumenten, en anderzijds om verbeteringen aan te dragen voor het (opnieuw) openstellen van de regelingen voor 2024.

Het onderzoek naar de regelingen en de bijbehorende aanbevelingen zijn terug te vinden in het rapport.
Deze aanbevelingen staan in de kamerbrief van de minister.