Integriteit als leidraad

De Significant Groep is de overkoepelende moederorganisatie van Significant Synergy, Significant Public, Significant APE en Significant Insights. Vier advies- en onderzoekmerken met ieder hun eigen specialisaties maar altijd met een nadrukkelijke focus op de publieke sector. Integer handelen is voor ons een basisvoorwaarde om ons werk goed te kunnen doen.

Wij beschouwen onszelf tijdens opdrachten niet als een neutrale buitenstaander, maar steeds als een ‘onafhankelijke insider’. Als vertegenwoordiger van de overheid dienen wij het publieke belang en ons werk brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Burgers moeten op de overheid kunnen vertrouwen en dus óók op ons.

De rol als extern adviseur of onderzoeker, brengt ons met veel mensen in contact. Mensen die ons in alle openheid en vertrouwelijkheid ten behoeve van onze opdrachten inzicht geven in feiten en meningen. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Wederzijds respect en integriteit vormen daarom de basis van al onze samenwerkingen.

Integriteit

Integriteit komt binnen de Significant Groep tot uiting in onze principes, onze mensen en onze cultuur. Integriteit is een van de zes principes waar Significant Groep voor staat. Deze zes principes zijn Integriteit, Vrijheid, Openheid, Diversiteit, Verbondenheid en Zorgzaamheid.

Wij nemen deze principes heel serieus. Daarom aanvaarden wij geen opdrachten wanneer wij niet de gelegenheid krijgen integer ons werk te doen. Het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in ons stellen, dat willen wij niet beschamen. Daarom heerst er binnen de Significant Groep vanuit het oogpunt van integriteit een ‘zerotolerance’ cultuur ten aanzien van belangenverstrengeling.

Moreel kompas

Adviseren en samenwerken is natuurlijk mensenwerk. Voor ons begint integriteit dan ook bij de mensen die wij werven en selecteren. Bij het eigen ‘morele kompas’ dat zij meebrengen. Daarbij is onze scherpe positionering op de publieke sector helpend. Bij de Significant Groep solliciteren vaak mensen die begrijpen en aanvoelen dat zij indirect voor de overheid gaan werken. Werknemers kiezen hier heel bewust voor.

Zodoende zijn wij in de regel niet erg gericht op – of gevoelig voor – persoonlijk gewin of commerciële belangen. Wij willen het verschil kunnen maken voor de publieke zaak. Het is onze ervaring dat de medewerkers van nature integer handelen en goed ontwikkelde voelsprieten hebben voor niet-integer handelen. Dat maakt ons echter niet minder waakzaam, want een ‘faux pas’ is soms snel gemaakt en niet altijd zo eenvoudig te herstellen.

Een cultuur van integer handelen bouw je samen op. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het leiderschap binnen de Significant Groep: onze partners, directors, projectleiders en teamleiders geven het goede voorbeeld. Wij zien het als een voordeel dat al onze adviseurs en onderzoekers in loondienst zijn. Wij zijn heel goed in staat om een collectieve cultuur van integer professioneel handelen te onderhouden. Aangezien wij onze collega’s zelf werven, selecteren, opleiden, (bege)leiden, beoordelen en belonen.

Borging

Al onze professionals hebben via hun arbeidsovereenkomst getekend voor een taakinvulling conform onze zes principes, waar Integriteit onder valt. Ook commiteren wij ons aan sectorspecifieke codes, zoals de Gedragscode Integriteit Rijk of de NEVI-gedragscode voor inkoopopdrachten. Deze betrekken wij in het Onboardingstraject van nieuwe medewerkers, de opleidingsprogramma’s binnen onze Significant Academy en onze ‘Significant way of working’. In alle opdrachten handelt de Significant Groep handelt volgens de AVG-normen.

Heb je vragen of een klacht op het gebied van integriteit binnen de Significant Groep, stuur dan een e-mail naar Patrick Tazelaar.

Emiel de Vries

"Significant biedt mij de ruimte om aan te geven welke opdrachten ik interessant vind en welke ik liever niet doe. Op deze manier werk ik aan projecten die mij energie geven.”

Emiel de Vries, consultant ,