Toezicht in de Wmo moet beter

algemeen - organisatie inrichting en samenwerken

Hoe kunnen gemeenten er voor zorgen dat zorggeld ook aan zorg wordt uitgegeven? Afgelopen week namen verschillende collega’s van Significant deel aan het seminar over rechtmatigheid en zorgfraude in het sociaaldomein, georganiseerd door Van Benthem & Keulen, Croon advocaten en onze collega Frank Heuts.

Verschillende sprekers vertellen over de mogelijkheden om fraude op te sporen en aan te pakken. En om fraudeurs via inkoopafspraken buiten de deur te houden. Ondanks dat de praktijk soms weerbarstig kan zijn, is er veel energie en enthousiasme bij de aanwezige gemeenten en experts. Ze hebben ervaringen, uitdagingen, dilemma’s en geleerde lessen gedeeld. Een groot applaus aan de organisatoren voor dit waardevolle seminar!

Of lees nog eens onze onderzoeken over het functioneren van het toezichtsstelsel: