Met één webscrape alle raadsdocumenten toegankelijk

algemeen-informatieoplossingen

Hoe krijg je eenvoudig inzicht in wat gemeenten doen, bijvoorbeeld op het gebied van energie of het sociaal domein? Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden er bij gekregen. Denk hierbij aan de taken binnen de Omgevingswet, het sociaal domein en de energietransitie. Gemeenten bespreken deze taken in hun raad en publiceren informatie op openbare websites. Om te weten wat er speelt bij gemeenten hebben wij oplossing ingericht die de raadsdocumenten van alle Nederlandse gemeenten indexeert. Met behulp van webscraping en textmining kun je  heel gericht zoeken naar onderwerpen op basis van zoekwoorden of met machine learning technieken.