Nieuwe Monitor AI levert het rijk een beeld over de toepassing van Artificial Intelligence

algemeen - marktmonitor

In 2020 zijn wij gestart met de ontwikkeling van een geautomatiseerde AI monitor. Deze monitor helpt bij het in kaart brengen van (semi) overheden die Artificial Intelligence toepassen. Door middel van webscraping en text mining op openbare aanbestedingen, gemeenteraadsinformatie en andere databronnen identificeren wij interessante use-cases om inzicht te krijgen in de toepassing van AI in het publieke domein.

Meer informatie over ontwikkelingen van Artificial Intelligence binnen Nederland via de Rijksoverheid en de AI Coalitie.