Evaluatie subsidieregeling Sport gepubliceerd

Afgelopen periode hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Minister Helder van Sport heeft het onderzoek in een kamerbrief aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderwerp van studie waren de BOSA en de Specifieke uitkering Stimulering Sport.

In het onderzoek concluderen we dat de BOSA een goed werkend instrument is, en op deelaspecten nog iets doelmatiger kan. De SPUK Stimulering Sport komt in een volgende Kamerbrief nog terug. Onze aanbeveling aan minister Helder is om de aanvraagprocedure van de SPUK drastisch te vereenvoudigen, omdat de huidige regeling onnodig administratief complex is. De minister neemt het overgrote deel van onze aanbevelingen over de BOSA mee in de nieuwe regeling per 2024.

Meer weten over ons onderzoek, lees dan de Evaluatieonderzoek BOSA en SPUK Stimulering Sport.