Fredo Schotanus over aanbesteden in de bouw

Significant - bouwen

In het artikel uit het Financiaal Dagblad over aanbestedingen in de bouw, daar wordt Fredo Schotanus aangehaald over het aantal inschrijven. In het artikel “bouwbedrijven mijden grote infraprojecten” wordt inschrijvingen besproken.

Fredo stelt: “Bij openbare aanbestedingen op de website van TenderNed komt het steeds vaker voor dat er slechts één inschrijving is, blijkt uit onderzoek van TenderNed en Fredo Schotanus, bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop aan de Universiteit Utrecht. Het aantal aanbestedingen met slechts een enkele inschrijving nam toe van 12,5% in 2017 naar 22,2% in 2022. Aanbestedingen met meer dan vijf aanmeldingen, dat komt juist minder voor. Met name bij aanbestedingen voor bouwkundige en civieltechnische werken neemt het aantal aanbestedingen met meer dan vijf inschrijvingen.”

Het artikel is terug te vinden op de website van het Financieel Dagblad.