Gezocht: direct betrokkenen om mee te denken bij actieplan voor mensen met een beperking

Publlic - oproep zorgverbetering

Significant zoekt voor de werkgroep Levenslang Levensbreed direct betrokkenen om mee te denken bij de ondersteuning voor mensen met een beperking. Het gaat om het opstellen van een actieplan ter verbetering van de ondersteuning.

Ondersteuning verbeteren

Mensen met een beperking die thuis wonen en intensieve ondersteuning nodig hebben om te kunnen meedoen in de maatschappij ontvangen niet altijd de passende ondersteuning. Ze hebben het gevoel tussen wal en schip te vallen. Er is een landelijke werkgroep met vertegenwoordigers van cliënten, zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingesteld om de ondersteuning voor deze mensen te verbeteren.

Deze werkgroep Levenslang Levensbreed is een onderdeel van de ‘Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Meer informatie over de toekomstagenda vind je hier.

Significant helpt de werkgroep

De werkgroep Levenslang Levensbreed is pas net gestart. Graag willen ze focus aanbrengen wat ze in 2024 verder gaan oppakken, om zo met de acties een verbetering aan te brengen in de praktijk. Zodat mensen met een beperking betere ondersteuning ontvangen en niet meer het gevoel hebben tussen de wal en het schip te vallen. De werkgroep heeft adviesbureau Significant gevraagd hen te helpen bij het bepalen van de focus en het opstellen van een actieplan.

Wij betrekken graag direct betrokkenen, die ervaren dat passende ondersteuning niet altijd geboden kan worden. Zij weten immers het beste welke knelpunten ze daarbij ervaren en wat mogelijke oplossingen zijn.

Bij direct betrokken denken we aan:
a) Mensen met een beperking die thuis wonen en ervaren dat de Wmo ondersteuning niet passend is en naasten van deze mensen.
b) Zorgprofessionals die ervaren dat ze niet de best passende ondersteuning kunnen bieden.
c) Medewerkers van gemeenten en zorgkantoren betrokken bij het realiseren van passende ondersteuning.

Twee bijeenkomsten in november en december

Significant organiseert twee bijeenkomsten met direct betrokkenen in november. Afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers op:

16 november van 10:00-12:00 uur of op 21 november van 10:00-12:00 uur.
12 december van 10:00-12:00 uur of op 14 december van 15:00-17:00 uur.

Deze bijeenkomsten heten design sprints. Een design sprint is een bijeenkomst waarin op een creatieve manier gewerkt wordt aan het oplossen van problemen vanuit wensen, behoeften en uitdagingen van alle betrokkenen. In de design sprints gaan direct betrokkenen samen nadenken over het verbeteren van de ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking zodat ze niet meer het gevoel hebben tussen de wal en het schip te vallen. Dit is een breed onderwerp. Daarom heeft de werkgroep Levenslang en Levensbreed hierin een focus aangebracht.

De design sprints richten zich op deze focuspunten:
1. Te weinig samenwerking tussen de zorg en ondersteuning vanuit verschillende stelsels en levensdomeinen
2. Complexe, langdurige, intensieve zorg is vanuit de Wmo vaak niet passend te realiseren

In de eerste bijeenkomst staat het nadenken over oplossingen centraal. In de tweede bijeenkomst het opstellen van een actieplan voor de werkgroep.

Deelname

We zoeken twee soorten deelnemers. Mensen die thuis wonen met een intensieve ondersteuningsvraag en tussen de wal en het schip vallen, doordat ze geen passende ondersteuning ontvangen. Naasten zijn ook welkom.

Daarnaast zijn wij op zoek naar zorgprofessionals die in hun werk ervaren dat ze niet de best passende ondersteuning kunnen bieden. Wij denken aan zorgbemiddelaars, casemanagers of zorgprofessionals werkzaam bij (kleinschalige) woonzorgvoorzieningen, thuiszorg of dagbesteding.

De bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van Significant Public, Parijsboulevard 209d. Het kantoor is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Iedere bijeenkomst duurt circa twee uur. Wij zorgen voor een opzet waarmee iedereen een volwaardige bijdrage kan leveren.

Voor meer informatie en het doorgeven van namen kunt u contact opnemen met Anouk van den Eeckhout.