Knelpunten doorlooptijden asielverzoeken in beeld

algemeen - handen

Het functioneren van de Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND) staat onder druk, omdat de afhandeling van asielverzoeken te traag verloopt. Daardoor zitten asielaanvragers lange tijd in onzekerheid of ze in Nederland mogen blijven. Wanneer ze mogen blijven dan is er tijd verloren gegaan om de taal te leren, een opleiding te volgen of aan het werk te gaan.

Wij hebben onderzoek uitgevoerd en advies uitgebracht. Om de achterstanden in te halen en het proces van afhandeling te verbeteren, waardoor asielaanvragers in de toekomst minder lang hoeven te wachten op de uitkomst van hun asielverzoek. De eindrapportage is door de verantwoordelijk Staatssecretaris naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees de eindrapportage.