Beperken recidive met Koers en Kansen

Algemeen - recht-4

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan het vinden van oplossingen voor herhaalde criminaliteit (recidive). Zij heeft daartoe het innovatieprogramma Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering gestart. In dat programma hebben wij met tientallen partijen die werkzaam zijn op het gebied van zorg, veiligheid en gemeenten de denkkracht gebundeld en ideeën ontwikkeld om de uitvoering van straf anders in te richten.

De gebundelde denkkracht leverde tal van ideeën op het stelsel beter te maken en daarmee er voor te zorgen dat (jonge) criminele niet terugvallen in hun oude gedrag. Een aantal kansrijke ideeën zijn inmiddels in pilots uitgewerkt. Bijvoorbeeld het zorgen voor betere zorg voor gedetineerden in combinatie met de opgelegde straf waardoor ook oorzaken van crimineel gedrag worden aangepakt en herhaling wordt voorkomen.

Meer weten over Koers en Kansen? Lees dan de whitepaper of neem contact op met Wouter Jongebreur.