Grote verschillen in beschikkingsduur beschermd wonen

Er bestaan grote verschillen tussen centrum gemeenten in de beschikkingsduur voor Beschermd Wonen. Dit blijkt uit recent onderzoek dat door Significant Public is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG.

De uitkomsten van dit onderzoek geven geen aanleiding tot het maken van (bestuurlijke) kwantitatieve afspraken over de duur van deze beschikkingen, maar bieden wel aanknopingspunten om beschikkingen beter aan te laten sluiten op de vraag van inwoners. Niet alleen qua duur, maar ook qua flexibel op- en afschalen. Relevante materie voor beleidsmedewerkers, aanbieders van Beschermd Wonen en cliëntvertegenwoordigers.

Lees hier de volledige eindrapportage.