De boeggolf voorbij: de groei in de Wmo als gevolg van het abonnementstarief neemt af

Significant - werknemers APE

Sinds 2019 geldt er een maximumtarief voor de eigen bijdrage voor huishoudens die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen; dit is het zogeheten abonnementstarief. Het abonnementstarief in de Wmo is ingevoerd met als doel de stapeling van eigen betalingen voor zorg en ondersteuning te beperken.

In de vierde editie van de Monitor abonnementstarief Wmo rapporteren we over de (financiële) effecten van de invoering van het abonnementstarief en geven we duiding aan de gesignaleerde ontwikkelingen. Daaruit blijkt dat abonnementstarief in de Wmo in 2021 wederom leidde tot een stijging van het aantal Wmo-cliënten, maar de groei vlakt af. De financiële impact van het abonnementstarief voor gemeenten bedroeg in 2021 alsnog ruim 400 miljoen euro.

Meer weten? Lees dan onze eindrapportage: De boeggolf voorbij en lees de Kabinetsreactie op ons rapport hier.