Derde meting Monitor Gelijke Kansen online!

Publlic - oproep zorgverbetering

In 2021 ontwikkelden wij voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een interactieve monitor om inzicht te krijgen in hoeverre mensen met een migratieachtergrond dezelfde kansen hebben op de arbeidsmarkt als burgers zonder migratieachtergrond. Inmiddels staat de derde meting online. 

In de monitor kijken we naar achterstanden in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ten opzichte van de vorige meting vallen de volgende zaken op:

  • We zien een verbetering van de positie van mensen met een tweede generatie buiten-Europese migratieachtergrond in het onderwijs.
  • De achterstanden zijn het grootst bij mensen met een buiten-Europese migratieachtergrond.
  • We zien een toename van achterstanden bij mensen met een eerste generatie Europese migratieachtergrond.
  • Een betere positie in het onderwijs vertaalt zich niet gelijk in een betere positie op de arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over de informatie uit de monitor? Duik zelf in de data! Ga naar ons dashboard en maak aanvullende analyses op de onderliggende gegevens.

Benieuwd naar onze analyse? Lees het technische rapport of neem snel de belangrijkste bevindingen in je op via de verschillende factsheets.

De resultaten van onze derde meting werden ook genoemd in de Kamerbrief Voortgang Programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt.