Onderzoek naar rechtsbescherming voor Divosa afgerond

algemeen - geld

Op 12 december 2023 presenteerden Nienke Bilo en Michiel Blom tijdens een Divosa bijeenkomst de onderzoeksresultaten naar de eerstelijns sociaaljuridische ondersteuning aan inwoners. Het is een landelijk inventarisatie onderzoek uitgevoerd door Significant Public.

De belangrijkste bevindingen:

  • In bijna iedere gemeente is er een vorm van lokaal aanbod aan eerstelijns sociaaljuridische ondersteuning, maar dit is erg versnipperd en overal anders geregeld
  • Voor inwoners is het vaak lastig vindbaar, omdat het onder verschillende benamingen en door een waaier aan organisaties wordt aangeboden
  • Vaak is niet (direct) duidelijk welke sociaaljuridische ondersteuning een organisatie precies aanbiedt
  • Met deze inventarisatie kunnen gemeenten samen met de lokale partners zelf beoordelen of het sociaaljuridische ondersteuningsaanbod passend is bij de behoefte van inwoners

Meer weten hierover:
Lees onze rapportage Inventarisatie eerstelijns sociaaljuridische ondersteuning. Bij vragen of opmerkingen neem contact op met Nienke Bilo of Michiel Blom.