Domeinoverstijgend samenwerken in de zorg is noodzaak

Een probleem voor veel ouderen of gehandicapten met een zorgvraag is dat zij recht hebben op zorg of ondersteuning vanuit verschillende potjes (zorgverzekering voor medische zorg, Wet langdurige zorg/zorgkantoor voor levenslange zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning/gemeenten voor sociale hulpverlening en inkomensondersteuning). Dat leidt er toe dat burgers met een zorgvraag veel verschillende hulpverleners over de vloer krijgen die de zorg en ondersteuning niet met elkaar afstemmen. Dat kan ertoe leiden dat iemand wordt geholpen met steunkousen, maar dat er niet wordt gelet op vereenzaming.

Daarom zijn er ruim 40 experimenten gestart die wij hebben gevolgd om te zien of dit beter kan. Uit deze experimenten hebben wij opgehaald wat er nodig is om de zorg en ondersteuning voor pati├źnten zo eenvoudig mogelijk te organiseren is en goed op elkaar wordt afgestemd.

Meer weten? Lees dan onze eindrapportage.