Elliott Thijssen over de toekomst van de rijksinkoop

Goed initiatief van de rijksinkoopcommunity vorige week om zich te laten uitdagen en inspireren door sprekers van buiten. Mooie verhalen van Mirjam Kibbeling en Wouter Stolwijk. En een gesprekspanel met deze sprekers samen met Rolf Valenteijn en onze collega’s Fredo Schotanus en Elliott Thijssen onder leiding van Bart Cooijmans. Elliott opende vanuit Significant het bal. 

Elliott gaf in zijn betoog een schot voor de boeg: “Mijn tip voor 2050? Publieke waarde zit vooral in de uitvoering. Daar gebeurt het werk voor huidige en toekomstige burgers. Laten we opgavegerichte samenwerkingscoalities vormen, steunend op (te herstellen) vertrouwen in de overheid. Zeker in een grote bureaucratie als het Rijk is dat een uitdaging. Hoe verbinden we beleid met uitvoering, beleid met management? En vooral: hoe houden we zicht op waar het allemaal om te doen is, in plaats van vast te rijden in de zandbak van de dagelijkse drukte.”

In zijn verhaal noemde Elliott verschillende inspirerende experimenten en voorbeelden van binnen en buiten het Rijk. “Wat nu heet “de inkoopkolom” wordt dan een verbindende factor in publieke waarde ecoystemen, zowel naar buiten (toelevernetwerken) als bij het verbinden van denken en doen binnen het Rijk.”

Hoe daar te komen? 1. Uitzoomen, 2. Publieke waardenetwerken bouwen en 3. Vrij-moedig positie kiezen. En daar hoeven we helemaal niet tot 2050 mee te wachten.