Evaluatie Europese Aanbesteding Ingenieursdiensten – Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat en ingenieursbureaus is het kunnen afnemen en inbrengen van specialistische kennis en ervaring in de opgaven waar Rijkswaterstaat voor aan de lat staat van groot belang.

In 2017 is een Europese Aanbesteding van Ingenieursdiensten (SO3) niet optimaal verlopen. Alhoewel er veel aandacht was voor het voortraject en er een actieve dialoog met de markt is gevoerd, ontstond er in de aanbesteding veel commotie waaronder een kort geding.

Dit vormde naar de mening van Rijkswaterstaat geen goede start voor de uitvoering van de gegunde contracten. Vanuit Significant Synergy hebben wij een evaluatie uitgevoerd waarin we alle betrokkenen hebben gesproken, vanuit Rijkswaterstaat en de ingenieursbureaus, om daarmee leerpunten op te halen voor de contractuitvoeringsfase en volgende Europese aanbestedingen.

De eindrapportage en de reflectie vanuit Rijkswaterstaat daarop zijn gepubliceerd op RWS Zakelijk, en te vinden via Leren van SO3: aanbesteden is verwachtingen delen | MARKTVISIE | Rijkswaterstaat & (magazinesrijkswaterstaat.nl)