Evaluatie pilot vroege start statushouders

Algemeen - zorg

Eindelijk een verblijfsstatus en dan nog maanden wachten op een huis. De huisvestingsproblematiek maakt het nog relevanter voor statushouders om al op het azc te kunnen starten met inburgeren. De gemeente Amsterdam heeft hier een pilot voor uitgevoerd die wij hebben geëvalueerd. Wat is het effect van zo’n vroege start op de inburgeraar, wat betekent dit voor de samenwerking tussen het COA en de gemeente en welke landelijke thema’s liggen er om de vroege start beter mogelijk te maken?

Op de vraag of een vroege start voor alle statushouders mogelijk is constateren we het volgende:

  • Voor statushouders die in het azc in Amsterdam verblijven is een vroege start van de brede intake en het inburgeringstraject in veel gevallen mogelijk. Voor deze statushouders geldt in principe dat zij alleen het aanbod van de gemeente volgen
  • Voor statushouders die in azc’s elders in het land verblijven zijn er belemmeringen om te starten aan de brede intake en het inburgeringstraject, zoals de reisafstand of de mogelijkheden voor het volgen van online aanbod. Voor deze statushouders is meer maatwerk noodzakelijk en zal sneller sprake zijn van een combinatie van het aanbod van de gemeente en de Voorinburgering van het COA. Daarbij is het wenselijk dat de klantbegeleider regie heeft en trajecten op maat kan inzetten, eventueel ook de Voorinburgering.

Nieuwsgierig naar meer? Lees ons beknopte rapport: Evaluatie-pilot-vroege-start-azc-definitief