Gemeenten positief over elektronische dienstverlening burgerlijke stand

algemeen-informatieoplossingen

Bij 90% van de gemeenten is het al mogelijk om digitaal zaken bij de burgerlijke stand af te handelen, zoals aangifte doen van een geboorte of overlijden of een voorgenomen huwelijk te melden. In opdracht van het WODC evalueerden wij de in- en uitvoering van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand. Daaruit blijkt dat er volgens gemeenten veel gebruik gemaakt wordt van deze dienstverlening en er weinig klachten binnenkomen. Gemeenten zien dan ook geen belemmeringen voor een uitbreiding van hun elektronische dienstverlening met het verstrekken van afschriften en uittreksel van akten van de burgerlijke stand. Zij denken dat het de dienstverlening voor burgers en bedrijven verder zal verbeteren.

Deze procesevaluatie van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand levert inzichten op in de in- en uitvoering van de wet en voor de toekomstige digitalisering van de backoffice van de burgerlijke stand.

Meer informatie over ons onderzoek is te vinden op deze site.