Evaluatie wet inburgering leidt tot verbetering van het stelsel

algemeen - mensen

Migranten die Nederland binnenkomen zijn verplicht om de Nederlandse taal te leren. Goede taalbeheersing is een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken en samenleven in Nederland.

De Wet inburgering bevat de verplichting voor inburgeraars om het inburgeringsexamen te doen met daarbij een grote verantwoordelijkheid voor migranten om zelf de opleiding hiervoor te regelen en te betalen.

Wij hebben de wet geëvalueerd en constateerden dat dit stelsel niet goed werkt. Naar aanleiding van de evaluatie en onze adviezen wordt het stelsel aangepast en krijgen gemeenten een grotere rol om inburgeraars te helpen bij het leren van de Nederlandse taal en verdere integratie. Hierdoor kunnen migranten betere ondersteuning krijgen om de taal te leren waarmee zij beter in staat zijn om mee te doen in onze samenleving.