Verbetering van het landelijk inkoopstelsel

Significant - werknemers APE

De Rijksoverheid koopt jaarlijks voor ongeveer acht miljard materiaal en diensten in voor alle departementen. Dit betreft facilitaire producten en diensten voor de kantoorgebouwen, maar ook veel diensten op het vlak van kennis, inhuur, onderzoek en consultancy. De inkoop daarvan is versnipperd over vele rijksorganisaties en is belegd bij wel honderdvijftig verschillende onderdelen door het hele land.

Om er voor te zorgen dat het belastinggeld van acht miljard doelmatig wordt besteed en de inkoop rechtmatig verloopt, hebben wij geadviseerd over de inrichting van dit stelsel. Daaruit volgt dat het aantal inkooppunten terug wordt gebracht van honderdvijftig naar dertig uitvoeringscentra. Daar waar de concentratie van kennis en expertise mogelijk is. Dat bespaard kosten. Onze adviezen zijn geïmplementeerd en leiden tot een verbeterde inkooporganisatie van het rijk die inmiddels is geïmplementeerd.