UWV innoveert haar inkoopgovernance

Het UWV onderkende in 2021, zowel vanuit de centrale Inkoopafdeling als de afdeling Juridische Zaken dat de voorbereiding en uitvoering van een aanbestedingsproces onnodig lang duurde.

Doorlooptijden van minimaal 12 maanden waren geen uitzondering, waarbij de hoofddirectie van het UWV elk contract ter ondertekening langs kreeg.

Na een intern onderzoek werd besloten dat dit echt moest veranderen en werden als kernwoorden daarbij gehanteerd: versimpelen, versnellen en verantwoordelijkheden beleggen waar ze horen.

Significant Synergy heeft vervolgens in opdracht van de inkoopmanager en hoofd Juridische Zaken een proces begeleid waarin we een grid hebben ontwikkeld. Een grid met als doel om onderscheid te maken naar de complexiteit en het risicoprofiel van de aanbestedingen. Daarmee komen alleen contracten ter ondertekening bij de hoofddirectie die strategisch van aard zijn en/of een hoog politiek cq afbreukrisico kennen. Door de mandatering daarop aan te passen en overbodige processtappen te laten vervallen zijn aanzienlijke verbeteringen in de doorlooptijden behaald.

Voor meer informatie, zie bijgaand artikel in de Deal!, geschreven door collega Jan-Pieter Papenhuijzen samen met Inge van der Meij en Marieke ten Cate van het UWV