Inkoopverbetertraject CBR

Het CBR is in Nederland de organisatie die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. Om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen invullen is zij landelijk georganiseerd en heeft zij veel verschillende leveranciers en dienstverleners die door haar worden ingekocht.

In de periode 2022-2023 heeft Significant het CBR ondersteund bij het professionaliseren van haar inkoopfunctie. Wij hebben allereerst een inkoopassessment uitgevoerd om het ontwikkelpotentieel te bepalen. Daarna zijn we in opdracht van de directie aan de slag gegaan met het uitwerken van het inkoopbeleid waarin ook de inkoopverantwoordelijkheden zijn vastgesteld. Dit leidde onder andere tot het functieprofiel van de te werven inkoopmanager. Een spendanalyse en een analyse van lopende contracten en aankomende investeringen gaven vervolgens inzicht in de aanbestedingskalender en de daarvoor benodigde inkoopformatie.

Daarna hebben wij een breed palet aan aanbestedingen ondersteund: van integrale facilitaire contracten tot ICT, en van tolken en vertalers tot bromfietshelmen. We hebben onze tools en templates ingezet in de aanbestedingen zodat die direct toegepast konden worden binnen het CBR. En hebben processen nader uitgewerkt zodat iedereen die een rol speelt binnen de inkoopfunctie weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

Voor meer informatie: Inkooporganisatie – CBR