Inkoopvolume van de Nederlandse overheid stijgt naar € 86,6mrd

Significant - werknemers Synergy

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat periodiek onderzoek hoe het inkoopvolume van het rijk zich ontwikkeld. Deze informatie verstrekt de Nederlandse overheid aan de Europese Commissie in het kader van de verplichte periodieke rapportage. EZK heeft ons gevraagd onderzoek uit te voeren naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid, het aantal uitgevoerde aanbestedingen en de mate waarin het mkb deelneemt aan overheidsopdrachten.

Uit het onderzoek volgt dat het inkoopvolume van de Nederlandse overheid in de onderzochte periode geleidelijke stijgt van € 79,3 miljard in 2017 naar € 86,6 miljard in 2019. Ook het aantal uitgevoerde aanbestedingen laat in de onderzochte periode een stijging zien, van ruim 135.000 aanbestedingen in 2017 naar circa 169.000 aanbestedingen in 2019. De waarde van en het aantal aanbestedingsprocedures gegund aan het mkb boven de drempel lijkt in de periode 2017 – 2019 stabiel (ruim 60% van het aantal aanbestedingsprocedures boven de drempel wordt gegund aan het mkb).

Meer weten? Lees dan onze eindrapportage: monitor-aanbestedingen-in-nederland-2017-2019