Inspiratiesessie – leren van voorlopers in passende zorg

Significant

25 SEPTEMBER 2023 | 15.00 – 17.00 | 

KANTOOR SIGNIFICANT – PARIJSBOULEVARD 209D UTRECHT

In 2040 draagt de zorg optimaal bij aan het gezond (samen) leven van alle mensen in Nederland, in het besef dat daarvoor verhoudingsgewijs niet meer mensen en middelen beschikbaar zijn dan nu en dat dit gepaard moet gaan met de laagst mogelijke impact op klimaat en milieu.

Vanuit de programma’s IZA, WOZO en GALA werken partijen zoals zorgverzekeraars, gemeenten, welzijnsorganisaties en stelselpartijen samen aan passende zorg. Denk ook aan zorgaanbieders uit cure, care en het sociaal domein.

Zorg is waarde gedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. De beweging naar passende zorg is al langer aan de gang. Partijen constateren dat er nog veel te winnen valt, met name als het gaat om samenwerking en het laten landen van kennis en inzichten op de werkvloer.

Autoriteit Consument en Markt (ACM) moedigt samenwerking in de regio aan. De vraag naar zorg zal de komende jaren fors stijgen. Budget en beschikbaar personeel staan onder druk. We weten al langer dat samenwerking nodig is om vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat beschikbaar personeel en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden en zoveel mogelijk cliënten op een goede manier passende zorg kunnen ontvangen. Optimalisatie van bestaande werkwijze is niet voldoende, deze opgave vraagt om een transitie.

Vanuit onze adviespraktijk kennen we verschillende zorgpraktijken die wij zien als voorlopers in deze transitie. Dat zijn Ester Bertholet, Albert Vlemmix en Peter de Goede.Het zijn deze voorlopers gelukt om het systeem naar hun hand te zetten. Om de ambities bij passende zorg te leveren ook echt te realiseren.

  • Esther Bertholet is arts ouderengeneeskundige, ze heeft zelfstandig een praktijk opgericht in Arnhem en Velp om huisartsen te ondersteunen. Ook heeft ze Ons Raadhuis opgezet, over een vitaal leven. In april kwam haar boek “Vitaal ouder worden is zo gek nog niet” uit.
  • Albert Vlemmix zit in de Raad van Bestuur bij het Maria-oord in Dongen. Daar wordt domeinoverstijgend gewerkt met leefcoaches, een nieuwe manier van zorg aanbieden in de Community Care Dongen.
  • Peter de Goede is tandarts-geriatrie bij ouderenpraktijk ViTand. Ook werkt hij op diverse locaties van woonzorg-instellingen in de regio Den Bosch. Hij maakt zich hard voor betere mondzorg voor kwetsbare ouderen, vooral bij dementie. Hij is ambassadeur bij de stichting De Mond Niet Vergeten.

Zij willen graag in een gesprek hun ervaringen met ons delen. Wij willen hiervan leren hoe wij en andere stakeholders, vanuit ieders rol kan bijdragen aan de brede transitie naar passende zorg.

Interesse:
meld je aan via info@significant.nl