Inzichten uit lerend netwerk complexe zorgvragen

algemeen - informatieoplossingen

Verschil maken bij complexe casuïstiek! Met dit motto trapten wij in juni 2022 het lerend netwerk complexe zorgvragen af. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dachten we na over vragen, zoals: hoe kunnen we leren van klachten?

We werkten toe naar praktische handvatten voor het vinden van passende plekken en ontwikkelden twee games voor het bevorderen van de samenwerking tussen zorgaanbieders en ouders. Samen met verschilmakers in het veld en beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS leerden we over de aanpak van casuïstiek.

Lees meer over deze thema’s, onze lessen en aanbevelingen over de (door)ontwikkeling van het lerend netwerk complexe zorgvragen in ons rapport.

Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Pluut & Partners, Instituut voor Publieke Waarden (IPW), Etienne van Koningsveld en Thijs van Exel.