De weerbarstige praktijk van het jeugdstelsel

Algemeen - onderwijs

In de periode van 2014 tot en met 2018 heeft de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) toezicht gehouden op de ontwikkeling van het nieuwe jeugdstelsel. Een kerntaak is adviezen uit te brengen over de continuïteit van essentiële functies.

In de diverse jaarrapportages en onderzoeken is de TAJ ingegaan op de risico’s van het nieuwe stelsel en heeft zo bijgedragen aan de continuïteit van het jeugdhulpaanbod van essentiële functies.

Wij hebben nauw samengewerkt met de TAJ bij het uitvoeren van het onderzoek, het in beeld brengen van continuïteitsrisico’s, en het bedenken van oplossingen. Dat betreft zowel het in beeld brengen van de inzet van jeugdhulp, als ook het uitvoeren van onderzoek. In haar rapportage heeft de TAJ de uitkomsten hiervan overgenomen. De TAJ hield op te bestaan in 2018 en legde hierover verantwoording af in het het eindverslag.

Het volledige onderzoek staat in de vierde jaarrapportage “Tussen droom en daad”.