Participatie jongeren met chronische aandoening in beeld

Algemeen - onderwijs

FNO, het Fonds voor én met mensen in kwetsbare situaties, vindt dat  een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten zij zich als vermogensfonds in voor het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. FNO is van start gegaan met het programma Jongeren INC.

Het uiteindelijk doel van dit programma is dat jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Wij ondersteunen het fonds door met behulp van microdata van het CBS en zorgdeclaratiegegevens van Vektis in beeld te brengen hoe participatie van jongeren met een chronische aandoening achterblijft bij hun leeftijdsgenoten op verschillende domeinen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en werk.

Het onderzoek laat zien dat jongeren met een chronische aandoening op een lager niveau in het onderwijs starten, vaker voortijdig school verlaten en vaker afstromen naar een lager niveau in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten. Ook hebben ze meer moeite met het vinden van een baan en zijn ze minder vaak financieel zelfstandig. Ook toont onze analyse aan de achterstanden vaak nog groter zijn als een jongere naast een chronische aandoening een lage sociaaleconomische status of migratieachtergrond heeft.

Het gehele onderzoek is hier te lezen.