Nieuw ontwerp woonvoorziening langdurig klinisch wonen

algemeen - huizen

Kees (een fictieve naam) is al bijna een derde van zijn leven continu in zorg. Er is sprake van psychotische problematiek, een licht verstandelijke beperking, impulsiviteit en agressiviteit. Hij is groepsongeschikt en daardoor al langere tijd niet te plaatsen in reguliere zorg. Hij heeft al bij veel instellingen verbleven, maar nergens is het goed verlopen. Ongeacht de begeleiding en beveiliging.

Ook was de impact op het personeel groot. Door de ontwrichting die hij veroorzaakte in teams, durfde geen enkele instelling hem meer op te nemen. Een lege afdeling van een zorginstelling bleek voor een doorbraak te zorgen. Daar ging een team van zelfstandigen met hem aan de slag: een-op-een, zonder behandeldruk. Inmiddels gaat het gelukkig veel beter met hem en bleek afschaling van zorgintensiteit en fysieke beveiliging mogelijk.

Er zijn meer mensen zoals Kees. Naast dat deze mensen een ontwrichtend effect hebben op teams met grote gevolgen voor en impact op het personeel, kosten de maatwerk zorg en ondersteuning geregeld meer dan een miljoen euro per jaar. Personen worden telkens overgeplaatst, omdat er nergens voor langere tijd een geschikte plek is.

Public - rapportage klinisch wonen

 

Samen met ‘de rebellenclub’ bestaande uit mensen vanuit de ggz, forensische zorg, verzekeraars, VWS, DJI (Forensisch Plaatsingsloket) en het Waardenetwerk zorg en veiligheid heeft Significant het afgelopen jaar in opdracht van ZonMw een beveiligde woonvoorziening ontworpen waar deze cliënten langdurig en veilig kunnen blijven wonen.

We hebben gekeken om welke cliënten het precies gaat (kenmerken) en om hoeveel cliënten het ongeveer gaat (omvang). Vervolgens hebben we gekeken waar een dergelijke voorziening aan moet voldoen (programma van eisen), zoals de vorm van begeleiding, de beveiliging en faciliteiten.

De businesscase wijst uit dat de kosten van een dergelijke voorziening op individueel niveau aanzienlijk lager zijn dan de kosten die nu voor deze cliënten worden gemaakt. Bovendien, als ook indirecte kosten en (maatschappelijke) baten meegenomen worden, is de businesscase uitermate positief.

Denk hierbij aan minder incidenten, lagere uitval en ziekteverzuim bij zorgmedewerkers, tijdsbesparing van alle betrokkenen bij zorgconferenties en een betere doorstroom. Evengoed belangrijk, de kwaliteit van leven van de bewoners in de woonvoorziening zal toenemen. Zoals ‘de rebellenclub’ benoemd, iedereen heeft recht op een prettige en veilige woonomgeving.

In de rapportage bespreken wij de doelgroep, huidige context, een schets van de nieuwe voorziening, en worden de volgende stappen richting implementatie benoemd.