Onze specialisten over kostenonderzoek

algemeen - informatieoplossingen

Goede afspraken over de bekostiging van publieke voorzieningen, zorg of uitvoeringsorganisatie zijn belangrijk om de publieke uitgaven doelmatig te houden. Niet voor niets is hier regelgeving op van toepassing zoals de AmvB Reële prijs voor de Wmo. Al tientallen jaren voeren wij onderzoeken uit naar kosten, bekostiging en tarieven in het publieke domein.

Dat doen we bijvoorbeeld in opdracht van gemeenten, uitvoeringsorganisaties, departementen, NZa en zorgaanbieders. En, we hebben hier praktisch toepasbare modellen voor en vergelijkingsgegevens voor specifieke domeinen (benchmarking).

Zo hebben we het afgelopen jaar veel opdrachten uitgevoerd op het gebied van de Wmo en Jeugd voor de Regio Westfriesland, de gemeente Almere, gemeente Gouda, samenwerkende DUO-gemeenten, gemeente Rotterdam, gemeente Assen, gemeente Krimpen a/d IJssel, et cetera.

Wil je meer weten over hoe we dit onderzoek aanpakken voor de Wmo, Jeugdwet of op ander gebied:
Neem dan contact met ons op en we leggen graag uit hoe we dit aanpakken.