Kostprijs beschut werk heeft passende financiering nodig

APE - handen beschut werk

Wanneer personen willen en kunnen werken, maar dit alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen doen, dan kunnen zij in aanmerking komen voor een beschutte werkplek. De mate van (structurele) begeleiding en aanpassingen van de werkplek die zij nodig hebben, is meer dan van een reguliere werkgever (op eigen kosten) te verwachten is.

Sinds de invoering van de Participatiewet (2015) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het realiseren van deze zogenoemde ‘beschutte werkplekken’. Tot dusver blijkt het aantal gerealiseerde werkplekken achter te lopen op de taakstelling. Wij hebben onderzoek verricht naar hoe gemeenten hun beschutte werkplekken organiseren en welke rol de kosten hierbij spelen.

Belangrijke conclusie is dat de kostprijs van een werkplek beschut fors hoger is dan de beschikbare financiering. Verder hebben wij dertien aanbevelingen en succesfactoren benoemd om de realisatie van beschutte werkplekken op kosteneffectieve wijze te versnellen.

De aanbevelingen en succesfactoren hebben betrekking op gemeenten, uitvoerders en op het gehele stelsel. Een belangrijke aanbeveling is om de bekostigingswijze (beter) te laten aansluiten op de uitvoering en de daarbij horende integrale kosten van beschut werkplekken.

De gehele rapportage en de Kamerbrief zijn hier te vinden.