Hoe het is om als kwantitatief onderzoeker te werken

Significant - werknemers APE

Bij Significant Public en Significant APE werken verschillende kwantitatief onderzoekers aan projecten voor onder meer gemeenten en ministeries.

Wat doet een kwantitatief onderzoeker bij Significant Public/APE precies?
Onze collega Maartje Gielen legt u graag uit wat haar werk precies inhoudt en wat het werk zo leuk maakt.

Als kwantitatief onderzoeker houd je je bezig met verschillende toepassingen van data, bijvoorbeeld verdeelmodellen voor de BUIG en bij risicoverevening in de zorg, effectonderzoeken als onderdeel van beleidsevaluaties, wetsevaluaties en onderzoek gericht op maatwerkdienstverlening bijvoorbeeld machine learning om groepen in de samenleving te onderscheiden.

“Het leukste aan het werken met data is dat je er zoveel mee kan. Dit is tegelijkertijd ook de uitdaging, omdat je keuzes moet maken”.

Het project dat Maartje is bijgebleven is het onderzoek naar de kostendelersnorm.

“Inhoudelijk was dit een interessant onderzoek omdat ik vanuit andere onderzoeken ook al bezig was met daklozen en er nu het vermoeden bestond dat mensen dakloos zouden worden vanwege de kostendelersnorm. Ik vind het fantastisch dat je met een goede analyse kunt aantonen dat dit inderdaad zo is. We hebben hier een #ECB artikel over geschreven dat ook echt impact had. Het kwam bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal terecht en de regelgeving is uiteindelijk ook aangepast. Dat komt vast niet alleen door ons onderzoek, maar het lijkt er wel echt aan bijgedragen te hebben.”

Als Maartje naar de toekomst van kwantitatief onderzoek kijkt is ze kritisch positief.

“Door de ontwikkelingen op het gebied van AI en automatisering houd je meer tijd over voor het echt interessante werk, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Het is belangrijk om hier met elkaar afspraken over te maken en het gesprek erover te voeren.

Bij ons werken? Kijk op onze vacatures.

Maartje Gielen

“Het leukste aan het werken met data is dat je er zoveel mee kan. Dit is tegelijkertijd ook de uitdaging, omdat je keuzes moet maken”.

Maartje Gielen, Managing consultant, Hoe het is om als kwantitatief onderzoeker te werken