Realiseren laadpleinen voor elektrische vrachtwagens

Synergy - laadplein vrachtwagen

Rijkswaterstaat heeft een innovatiegericht inkoopproces doorlopen voor zes laadpunten. Om zo kennis en ervaring op te doen met het ontwikkelen en exploiteren van laadvoorzieningen voor elektrische vrachtwagens. Dit inkoopproces heeft plaats gevonden onder de noemer ‘Living Lab Heavy Duty Laadpleinen’.

Vanuit Significant Synergy ondersteunden we allereerst de marktconsultatie waar met vele marktpartijen is gesproken. Onder andere over de kansen voor – en belemmeringen in – het realiseren van de laadpleinen. Daarnaast zijn de beoogde aanpak en samenwerkingsvorm aan de orde gekomen.

Waarna een innovatiegericht inkoopproces gestart om met marktpartijen oplossingen te verkennen. Uiteindelijk zijn er contracten gesloten voor zes laadpunten voor elektrische vrachtwagens.

De start van het Kennisprogramma ‘Living Lab Heavy Duty Laadpleinen’ heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2023. Staatssecretaris Heijnen verrichte de openingshandeling van dit kennisprogramma.

Voor meer informatie:
Living Lab Heavy Duty Laadpleinen, Duurzame mobiliteit.
Onderzoek naar laadpleinen elektrische vrachtwagens.