Landschapsgericht aanbesteden voor onevenwichtige markten

Significant Groep

Aanbesteden, oftewel objectieve en vaak openbare concurrentiestelling, werkt vooral wanneer verondersteld wordt dat de leveranciersmarkt waarop wordt aanbesteed in zekere mate ‘volwassen’ is. Dat werkt echter lang niet in alle markten zonder meer succesvol. Zoals in het sociaal domein, de zorg of het forensische zorg. Onze ervaring leert dat landschapsgericht aanbesteden hiervoor een oplossing kan bieden.

In de Tendernieuwsbrief publiceerden wij hier een uitgebreid artikel over, gebaseerd op onze ervaringen. Meer weten? Lees dan het artikel in de Tendernieuwsbrief of neem contact op met één van de auteurs Rinke Meijer of Elliott Thijssen.