Marktmonitor inburgering geeft zicht op werking inburgeringsonderwijs

Algemeen - werk en inkomen

Het speelveld van de inburgeringsmarkt is met de implementatie van de nieuwe wet inburgering veranderd. Daarom monitoren wij deze markt in opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij kijken naar de werking en ontwikkelingen van de inburgeringsmarkt, of de markt voldoende bijdraagt aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen die met de invoering van de nieuwe wet zijn gesteld.

De eerste marktmonitor geeft de stand van zaken per eind 2022 weer en vind je hier. In 2023 volgt een nieuwe monitorrapportage.