Meerkosten COVID-19 in beeld gebracht

Significant Groep - werknemers

Gedurende de coronapandemie zijn zorgorganisaties geconfronteerd met extra kosten die voorvloeien uit de verschillende RIVM-maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zorgorganisaties moesten bijvoorbeeld hun reguliere zorg- en hulpverlening aanpassen. Daarnaast leidden ingestelde maatregelen tot hogere kosten voor beschermingsmiddelen, het inhuren van extra personeel en het gebruik van zelftesten. Afgesproken is dat het Rijk gemeenten zal compenseren voor de directe meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen ten behoeve van de extra maatregelen.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben wij financiële prognoses opgesteld over de hoogte van de gedeclareerde meer- en minderkosten van gemeenten in het jaar 2022 in het sociaal domein direct, voortvloeiend uit de RIVM-maatregelen. Op grond van ons onderzoek ramen wij de totale meerkosten voor het sociaal domein in 2022 op € 54,8 miljoen (scenario Voortzetting) en € 86,5 miljoen (scenario Social distancing).

Meer weten? Lees dan de eindrapportage: Meerkosten COVID19 sociaal domein 2022.