Monitor Gelijkwaardige Kansen 2023 gestart

algemeen - organisatie inrichting en samenwerken

Ons projectteam voor de Monitor Gelijkwaardige Kansen is alweer een tijdje bezig met de vervolgmeting van 2023. Deze monitor houdt bij in hoeverre burgers uit verschillende herkomstgroepen dezelfde kansen hebben. Met miljoenen datapunten creëren we een zo volledig mogelijk beeld van verschillen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt in Nederland. We kijken bijvoorbeeld of er verschillen zijn in het vinden van een stage, tussen uurlonen en tussen verschillende kansen om in de bijstand te belanden.

Zo slaan we een brug tussen enorme en complexe data-analyses en de levens van burgers in Nederland. Dat is waar we het voor doen! Dank voor het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het mogelijk maken van deze monitor!

De eerdere monitor van 2022 kun je hier vinden: Monitor Gelijkwaardige Kansen 2022