Monitor inburgeringsexamen buitenland 2021 gepubliceerd

Algemeen - rapportage

De nieuwe monitorrapportage basisexamen inburgering buitenland over het jaar 2021 is gepubliceerd. In opdracht van de directie Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren wij jaarlijks onderzoek uit naar het basisexamen inburgering buitenland.

In deze monitor geven wij inzicht in de voorbereidingen van kandidaat-inburgeraars op hun inburgeringsexamen buitenland, hun vragen en klachten en hun examenuitslagen. Daarnaast beschrijven wij de relevante ontwikkelingen op het gebied van de Wet inburgering buitenland.. De monitorrapportage is hier te lezen: Significant Public – Monitor inburgeringsexamen buitenland