Monitor inburgeringsmarkt de tweede meting

algemeen - integratie

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwijst in de verzamelbrief inburgering naar het onderzoek dat Public heeft uitgevoerd naar de werking en ontwikkelingen op de inburgeringsmarkt.

In ons rapport bespreken we of de inburgeringsmarkt voldoende bijdraagt aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen die met de invoering van de nieuwe inburgeringswet zijn gesteld. Op dit moment is er voldoende aanbod voor de vraag, maar we zien een aantal risico’s voor het toekomstige inburgeringsaanbod en de match tussen ‘vraag en aanbod’ op de inburgeringsmarkt, waaronder:

  • de oplopende tekort aan NT2-docenten
  • de financiering van de Onderwijsroute
  • het wegvallen van niet-gecontracteerde aanbieders
  • de betaalbaarheid van de inburgering voor gezinsmigranten
  • de beschikbaarheid van participatieplekken

Het volledige onderzoek met de monitor is te vinden op de Rijksoverheid website.