Schulden eerder in beeld door monitor Vroegsignalering Schulden

algemeen - geld

Het doel van  de monitor “Vroegsignalering Schulden” is inwoners vroegtijdig en effectief hulp aan bieden om hogere schulden te voorkomen. Gemeenten zijn sinds 2020 wettelijk verplicht om hier invulling aan te geven.

Het dashboard dat wij hebben ontwikkeld geeft inzichten om “Vroegsignalering Schulden” zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten én het zorgt ervoor dat gemeenten van elkaar kunnen leren om zo gezamenlijk tot het beste resultaat te komen.

Deze monitor is een onderdeel van de subsidie die Divosa heeft ontvangen van het Ministerie van Sociale Zeken en Werkgelegenheid. Er zijn meer dan 160 gemeenten aangesloten op deze monitor.

Meer weten over Vroegsignalering Schulden:
neem een kijkje op de website van Divosa of neem contact op met Nienke Bilo.