Monitor wachttijden kinderopvang gereed

De personeelskrapte bij kinderopvangorganisaties vormt een grote uitdaging. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt daarom samen met de sector maatregelen om dit tekort aan te pakken. Op 4 april informeerde minister van Gennip de Tweede Kamer over de stand van zaken van deze aanpak.

Wij ondersteunen ministerie bij de uitdagingen van de kinderopvang. In de Kamerbrief  wordt verwezen naar twee van onze projecten:

  • Met onze wachttijdenmonitor geven wij inzicht in de (ontwikkeling van) wachttijden in de kinderopvangsector. Hierdoor kunnen we signaleren waar mogelijke knelpunten bestaan of ontstaan in de beschikbaarheid van kinderopvangplaatsen. Benieuwd naar de resultaten? Kijk op ons dashboard of lees onze factsheet.
  • Wij voeren een lerende evaluatie uit van de implementatie van het Ontwikkelpad kinderopvang in vijf arbeidsmarktregio’s. Dit ontwikkelpad maakt het mogelijk voor een brede groep mensen om als groepshulp stapsgewijs door te ontwikkelen naar pedagogisch medewerker. Eind 2024 publiceren we onze onderzoeksresultaten.

Kijk op  Ontwikkelpad kinderopvang voor meer informatie over het verbeteren van de kinderopvang.