Naar een toekomstbestendig Persoonsgebonden budget (Pgb)

Algemeen - zorg

Het Persoonsgebonden Budget (Pgb) is belangrijk voor veel chronisch zieken en gehandicapten die hun eigen zorg regelen zodat deze goed aansluit op hun leefomstandigheden. Daarmee houden ze zelf grip op de zorg die wordt geleverd en organiseren ze hulp – naast de mantelzorg – zo dat dit past bij hun leefsituatie. Echter, het Pgb is ook gevoelig voor fraude bijvoorbeeld omdat de Pgb-aanvrager tevens ook opdrachtgever is voor zorgaanbieders. Het komt daardoor voor dat zorgaanbieders misbruik maken van de kwetsbare patiënt en publiek geld niet goed wordt besteed.

Samen met allerlei partijen die een rol spelen op het gebied van het Pgb bepalen we scenario’s om de voordelen van het Pgb te behouden en de nadelen van het Pgb te beperken. Daarmee creëren we een systeem dat enerzijds goed is voor chronisch zieken en gehandicapten en anderzijds ook zorgt voor het beperken van fraude met belastinggeld.

Meer weten? Lees dan de eindrapportage.