Nieuwe beveiliging Port of Moerdijk

We feliciteren Port of Moerdijk en EBN Veiligheidsdienst met de samenwerking oor de mobiele surveillance van de zeehaven en het industrieterrein van Moerdijk, evenals het 24/7 bemannen van het Havenbedrijf Moerdijk Communicatie Center. Onlangs is de overeenkomst getekend voor beveiligingsdiensten binnen het haven- en industrieterrein Moerdijk.

De samenwerking is tot stand gekomen na het doorlopen van een Europese aanbesteding die wij hebben begeleid. Met de opdracht dient bijgedragen te worden aan de ambitie van Port of Moerdijk, namelijk in 2030 het veiligste haven- en industrieterrein te zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta.

Wij wensen Port of Moerdijk en EBN een succesvolle samenwerking toe!