Onderzoek naar de Onderwijsroute voor inburgering

Algemeen - rapportage

Wij hebben in 2023 de stand van zaken bij de Onderwijsroute onderzocht voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Onderwijsroute is één van de manieren voor asielstatushouders om in te burgeren en is er vooral voor jongeren. Zij leren de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger en volgen een aantal maatwerkvakken. Hiermee worden zij voorbereid op het volgen van een mbo-opleiding vanaf niveau 2, hbo-opleiding of universitaire opleiding.

Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels in vrijwel alle arbeidsmarktregio’s de Onderwijsroute op één of meerdere niveaus gevolgd kan worden. Het mbo- en hbo-aanbod is beschikbaar in dertig arbeidsmarktregio’s en wo-aanbod in negenentwintig arbeidsmarktregio’s. We zien dat de stillegging van het inburgeringsproces van begin 2022 en het langzaam op gang komen van het aanbod voor de Onderwijsroute, hebben geleid tot een vertraging van instroom van inburgeraars in de Onderwijsroute. Hierdoor zijn de eerste klassen voor de Onderwijsroute vaak pas in de tweede helft van 2022 of zelfs in het eerste kwartaal 2023 gestart.

Hoewel gemeenten voorzichtig positief zijn over de Onderwijsroute, is het nog te vroeg om conclusies te trekken over het eerste uitvoeringsjaar.

Nieuwsgierig naar meer? Lees het volledige rapport op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.