Onderzoek naar wachttijd in de kinderopvang

De beschikbaarheid van voldoende kinderopvang van goede kwaliteit is cruciaal voor ouders die meer willen werken, vooral in tijden van een krappe arbeidsmarkt. Veranderingen in het kinderopvangstelsel kunnen op termijn leiden tot een toename van de vraag naar kinderopvang, terwijl er nu al een groot personeelstekort is in deze sector. Daarom is het belangrijk om meerjarig inzicht te hebben in de beschikbaarheid van kinderopvangplaatsen in Nederland.

Wij voeren samen met SDB Groep in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de komende jaren onderzoek naar de (ontwikkeling van) wachttijden in de kinderopvang in Nederland. Hiermee kunnen we signaleren waar mogelijke knelpunten ontstaan in de beschikbaarheid. Het resultaat van de eerste meting wordt in de zomer verwacht.

Meer weten over de aanpak van personeelstekort in de kinderopvang is te lezen in de voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.