Pilot ken uw klant in de bijstand

Significant - werknemers APE

Doe mee aan de pilot “Ken uw klant”!

Mensen die niet zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien en geen aanspraak hebben op sociale verzekeringen krijgen steun van de gemeenten. Doel is dat iedereen (maatschappelijk) kan participeren. De gemeenten helpen inwoners hierbij door te zoeken naar passend werk en indien mogelijk bij het herstellen van hun verdienvermogen.

Voor mensen die economische zelfstandigheid niet (op korte termijn) kunnen bereiken, biedt de gemeente hulp zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Ook kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor sommigen goed werken om te kunnen participeren, en soms als opstapje naar betaald werk. Maar wat werkt(e) nu voor welke klant het beste? Dat kan best een zoektocht zijn.

Ken uw Klant

‘Ken uw klant‘ is essentieel voor maatwerkdienstverlening, ook in de bijstand. Systematische klantkennis is noodzakelijk om de dienstverlening goed af te stemmen op de behoeften, mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden van de klant: de juiste interventie, op het juiste moment, voor de juiste klant. Daarom ontwikkelen we een digitale tool die belangrijke klantinformatie systematisch verzamelt en doorzoekbaar maakt.

Deze tool maakt gebruik van tekstmining om inhoudelijke informatie uit klantdossiers te halen. Het doorzoeken van dossiers onthult ook welke belangrijke informatie ontbreekt, waardoor klantmanagers kunnen leren en verbeteren. Onze oplossing biedt voordelen voor klanten, klantmanagers en inkopers, en helpt bij het benutten van participatiekansen.

Wij zoeken gemeenten die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun klantinformatiesystemen en die willen deelnemen aan de pilot.

Wilt u deelnemen aan de pilot?

Neem contact op met:
Maartje Gielen via maartje.gielen@significant.nl of op 06-31744368.
Joost van Gemeren via joost.van.gemeren@significant.nl of op 06-82393664.

Significant APE - onderzoek bijstand pilot