Research Instituten Wageningen Universiteit leren van elkaar

algemeen - organisatie inrichting en samenwerken

De Research Instituten van Wageningen Universiteit kennen ieder hun eigen managementproces. Om uitwisseling te bevorderen en van elkaar te leren zijn managementprocessen van negen Research Instituten in kaart gebracht.

Door middel van diverse werksessies hebben deelnemers de key-managementprocessen geïdentificeerd en zowel generiek als specifiek omschreven aan de hand van onze procesmethodieken.