Multidisciplinaire eerstelijns ouderenzorg (MESO) breder inzetbaar

Algemeen - zorg

Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde (hierna: MESO) is een vorm van integrale zorg voor ouderen, zodat deze ouderen ondanks complexe, en vaak meervoudige problematiek (langer) thuis kunnen wonen met meer kwaliteit van leven. In Velp wordt MESO al bijna elf jaar toegepast en blijkt uit onderzoek een verbeterde gezondheid; ervaren kwaliteit van leven, verbeterde ervaren kwaliteit van zorg, lagere zorgkosten en meer tevredenheid van betrokken zorgverleners. Wij hebben een herhaalbaarheidsonderzoek uitgevoerd bij drie pilotlocaties: Zoetermeer (wijk Seghwaert), Tiel en Rotterdam (wijk Ommoord).

In het actieonderzoek zijn de contextuele factoren per pilot, de organisatorische randvoorwaarden voor het bieden van MESO en de geleerde lessen in kaart gebracht door middel van interviews, observaties en reflecties. Gedurende het MESO-traject zijn daarnaast op verschillende momenten en door verschillende betrokkenen vragenlijsten ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat MESO herhaalbaar is in andere contexten.

Voor een uitgebreidere beschrijving van beide onderzoeken verwijzen we graag naar onderstaande factsheet en onze rapportages over het herhaalbaarheidsonderzoek en de aanvullende dataverzameling in Velp.

 

Significant Public - onderzoek Meso Velp